Davy & Flora
 
巴厘岛婚礼地点:Alila Villas Uluwatu
 
文雅谦和的Davy和端庄大方的Flora,选择在优雅的巴厘岛阿丽拉乌鲁瓦图,举办他们的婚礼。来自世界各地的亲友齐聚到巴厘岛, 见证他们的爱情走向婚姻的殿堂。新娘Flora动情地对新郎Davy说:“我无法想象与另一个人相守二十岁到三十岁的人生。一切都只因为你,我爱你!”
 
 
 
 
 
“非常感谢你在婚礼那天不辞辛苦地工作,你万无一失的捕捉到了我们将珍藏一辈子的记忆! ”
 
来自 Davy & Flora
 

迷人的巴厘岛Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼

巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
巴厘岛婚礼Alila Uluwatu阿丽拉乌鲁瓦图浪漫鸟巢婚礼
 
© Leonardo Wang(版权所有,侵权必究)